Tablo İçeriğine & Karakteri Ekleme (Oracle)

Merhabalar bu yazımda karşılaştığım bir problemi ve karşılaştığım çözümler hakkında yazacağım.

Aşağıdaki şekilde bir tabloya bir değer girmek istediğimi varsayalım:

CREATE TABLE test (Ad varchar2(35)); 
INSERT INTO test values ('&Hazal');

Ancak sistem & kullandığımızda bir değer atamamızı ister. Peki ve (&) işareti koymak istediğimizde ne yapacağız? Bu sorunun cevabını AskTom (asktom.oracle.com) ‘da buldum ve direkt çevirerek sizinle paylaşmak istiyorum.

Öncelikle problemin ne olduğunu daha iyi anlayalım. SQL*Plus’ta &Hazal girilen yerlere atama yapmamız istenir. Oysa ki yapmak istediğimiz, direk olarak &Hazal formatıyla tablo içeriğine alınmasıdır. SQL*Plus’ta şu şekilde görebiliriz bu durumu:

SQL> insert into test (Ad)
values ('&Hazal');
Enter value for Hazal: Merhaba Dunya
old   1: insert into test (Ad)
values ('&Hazal')
new   1: insert into test (Ad)
values (' Merhaba Dunya')
1 row created.

Bu durumda tablodan veri çektiğimizde şu durum ortaya çıkar:

SQL> select * from test;
AD
———————————————————————
Merhaba Dunya

Burada &Hazal Merhaba Dunya şekline dönüştürülmüştür.

  •  Bu durumu durdurmanın en basit yollarından biri SQL*Plus set define off komutunu kullanmaktır.
SQL> set define off
SQL> insert into test (Ad)
values ('&Hazal');
1 row created.
SQL> select * from test;
AD
———————————————————————
Merhaba Dunya
&Hazal
  •  Bu durum SQL*Plus’ta atama karakteri bulunmasını engeller. Yerine yeni bir atama karakteri koyarak bunu da geçiştimiş oluruz.
SQL> set define @
SQL> insert into test (Ad)
values ('&Hazal @X');
Enter value for x: girilen deger
old   1: insert into test (Ad)
values ('&Hazal @X')
new   1: insert into test (Ad)
values (' &Hazal girilen deger’)
1 row created.
  •  Ya da & karakterini kullanmaktan kaçınabiliriz.
SQL> insert into test
values (chr(38)||'Hazal  xxx');
1 row created.
SQL> select * from test
where Ad like '% xxx';
NAME
—————————————————————————
&Hazal  xxx
  •  chr(38) yerine sanırım ‘&’ kullanılabilir.
SQL> insert into test
values ('&'||'Hazal yyy');
1 row created.
SQL> select * from test
where Ad like '% yyy';
AD
—————————————————————————
&Hazal yyy

İyi Çalışmalar
Hazal Çıplak

Oracle Mimarisi 1

Bu yazımda size Oracle mimarisinin genel halinden bahsedeceğim. Öncelikle şunu belitmeliyim ki, oracle bir dil değil veritabanının kendisidir. Veritabanının amacı ise birbiriyle ilişkili bilgilerin depolanması ve sorgulanmasıdır. Bir veritabanı sunucusu, büyük miktardaki veriye çok kullanıcılı bir ortamda güvenli, doğru ve performanslı bir şekilde ulaşılmasını sağlar.

Veritabanı fiziksel ve mantıksal olmak üzere iki yapıdan oluşur.  Genel yapısı aşağıdaki resimde özetlenmiştir.

Fiziksel (Physical) Veritabanı Yapıları

Fiziksel yapı, veritabanını oluşturan işletim sistemi dosyalarıdır. Bunlar Data File, Control File ve Log File’dan oluşmaktadır.

Data File (Veri Dosyaları), veritabanındaki tüm verileri tutan dosyalardır. Mantıksal veritabanı yapılarının içerisindeki veriler fiziksel olarak data fileda tutulurlar. Bir ya da daha fazla data file mantıksal bir veritabanı depolama ünitesi olan bir tablespace’i oluştururlar.

Control File, Bir kontrol dosyası veritabanı adı, data file ve log file adlarını ve diskteki yeri, veritabanının oluşturulma tarihi gibi veritabanı ile ilgili bilgileri tutar. Her veritabanı oturumu açıldığında Oracle bu dosyayı kontrol ederek gerekli bilgileri alır.

Log File (Redo Log Dosyaları), veriler üzerinde yapılan tüm değişiklikleri kaydeder. Böylece verilerin kaybolması veya veriler üzerende yanlış değişiklikler oluşması durumlarında, bu dosyalara bakılarak yapılan son değişiklikler saptanır ve istenmeyen durumlar engellenir.

Mantıksal (Logical) Veritabanı Yapıları

Mantıksal yapı, tablespaceler, segmentler, extentler, veri blokları ve şema nesnelerinden oluşur.

Hiyerarşik olarak, tablespace,bunun altında Segments bunun altında Extents bunun altında Bloklardan vardır. Veri blokları, extentler ve segmentlerden oluşan mantıksal saklama yapıları sayesinde Oracle’ın disk alanı üzerinde ayrıntılı bir kontrolü vardır.

Tablespace, ilişkili mantıksal yapıların gruplanmasını sağlamak için vardır. Bir veritabanı bir ya da daha fazla tablespace’e bölünmüştür. Örneğin, system tablespace ve user tablespace olmak üzere iki farklı tablespace bulunabilir. Her tablespace ise bir veya daha fazla veri dosyasına (data file) sahip olabilir. Tablespace toplam kapasitesi, sahip olduğu data fileların toplam kapasitesine eşittir. Tablespace toplam kapasitesi ise veritabanının toplam kapasitesini belirler.

Veri blokları, Oracle veritabanında verinin saklandığı en küçük yapıdır. Bir veri bloğu, fiziksel veritabanı alanında belirli sayıdaki byte’a karşılık gelir.

Şemalar ve Şema Nesneleri

Şema, veritabanı nesnelerinin oluşturduğu topluluktur. Bir şemanın sahibi bir veritabanı kulanıcısıdır ve bu şema o kullanıcıyla aynı isme sahiptir. Şema nesneleri direk olarak veriyle bağlantılı olan mantıksal yapılardır. Şema nesneleri,  tablolar , viewler, indeksler, clusterlar, procedure, fonksiyonlar, ve packagelardan oluşur.

Tablolar, veritabanındaki en temel veri saklama birimidir. Veritabanı tabloları, kullanıcılar tarafından ulaşılabilecek tüm veriyi bulundurur. Tablolarda veri sorgulanabilir, değiştirilebilir, silinebilir ve yeni veri girilebilir.

Viewler, saklanmış bir sorgu olarak da değerlendirilebilir. Tablo veya viewdeki verinin özelleştirilmiş gösterim şeklidir. Viewler veritabanı üzerinde kendi tanımlarının kapladığı alan haricinde fiziksel olarak yer kaplamazlar. İstenilen alanların alınmasıyla oluşturulan sanal bir tablodur. Viewler daha çok tablo güvenliğini arttırmak için vardır. Belirlenen satır ve sütunlara erişim engellenerek sağlanır.

Indexler, verilere erişim hızını arttırmak için yaratılırlar. Indeksleri, kitapların içindekiler kısmı gibi düşünebiliriz. Tüm verilerin taranmasına gerek kalmadan belli bir alana yoğunlaşılarak istenilen bilgi elde edilir.

Clusterlar, aynı anda sorgulanan birden fazla tablonun bir arada kaydedilmesine denir. Bu yapı, beraber sorgulanan tablolarda hız kazanmak için çok önemlidir.

İyi Çalışmalar

Hazal Çıplak

Windows Üzerine Oracle 11g Kurulumu

Merhaba,

Bu yazımda Oracle 11g kurlumunu daha çok görsel olarak sizlerle paşlaşmaya çalışacağım. Kurulum bilgisayarına ilk defa oracle kuracak olanlara yöneliktir. Oracle’ı yükseltmek isteyenler için farklı bir yol izlenir. Öncelikle setup.exe yi çift tıklayarak çalıştırıyoruz. Setup.exe aşağıda gösterilen yerdedir.

Karşımıza aşağıdaki ekran çıkacaktır.

Mümkünse dil olarak ingilizce seçmenizi öneririm. Ayrıca bilgisayar dilinin de ingilizce olması tercih edilen bir durumdur.

Bu kısımda oracle için bellekte ayırmak istediğimiz alan miktarını ayarlıyoruz. İhtiyacınıza göre belirleyebilirsiniz. Oracle ayrılan bu alanı otomatik olarak sahip olduğu iki faklı bellek yapısına otomatik olarak paylaştırmaktadır  (SGA-System Global Area ve PGA-Program Global Area ). Bu kısımlar kısaca:

System Global Area (SGA): Bir Oracle instance’ının veri ve kontrol bilgisini saklar.

Program Global Area (PGA): Server ve arka plan görevlerinin veri ve kontrol bilgisini saklar.

olarak tanımlanabilir.

Finish butonuna tıklıyoruz.

Farkedebileceğiniz gibi birçok evreyi kendi gereksinimlerinize göre ayarlamanız mümkün. Tüm bu aşamalardan sonra oracle kullanılmaya hazır hale gelir. Başlat menüsünden programlardan kısmından bulabilirsiniz. Oracle’a bağlanıp etkin kullanım sağlayabilmek için Toad veya Oracle Client indirebilirsiniz.

İyi Çalışmalar

Hazal ÇIPLAK

DROPBOX NEDİR – NASIL KULLANILIR?

Günümüzde çoğumuz birden çok bilgisayar üzerinde çalışmalarımızı yürütürüz. Bu ortamlar arasındaki senkronizasyon oldukça önemli bir hal aldı. Bir bilgisayardaki dosyalara diğer çalışma ortamlarından da erişebilmek için farklı yollar kullanırız en yaygın olanı da sanıyorum ki kendi kendimize mail atmaktır. Paylaşımı daha kolay yoldan yapmak için ise bir takım online servislerden (Bulut Bilişim) faydalanırız

Nedir?

     Dropbox’ı, Bulut Bilişm’in (Cloud Computing) kullanınım şekillerinden biri olarak tanımlayabiliriz. Resimlerinizi, videolarınızı veya herhangi bir dosyanızı herhangi bir yerde kullanmanız kolaylığını sağlayan dosya paylaşım platformudur. Dropbox’ınıza yüklediğiniz dosyalarınız otomatik olarak tüm bilgisayarlarınız, telefonunuz ve ayrıca Dropbox’ın websitesinde depolanır. Ücretsiz olarak 2 GB’lik bir alan sağlar. Ayrıca önererek üye olmasını sağladığınız her kullanıcı için maksimum 8 GB’ta kadar 250 MB’lık alan daha verir. İsterseniz ücretli olarakta bellek kapasitenizi arttırmak mümkün.

Nasıl kullanılır?   

Dropbox uygulamasını bilgisayarınıza indirdikten sonra kendiliğinden bir Dropbox klasörü oluşur. Bu klasöre sürükle bırak şeklinde atacağınız dataya rahatlıkla diğer bilgisayarlarınızdan ve Dropbox’ın websitesine login olarak da ulaşabilirsiniz. Dropbox’ı en önemli kullanım nedenlerinden biri de grup olarak yapılan çalışmalarda ki dosya paylaşım kolaylığıdır. İnternet sitesinde açılan ortak bir klasörle bunu kolayca gerçekleştirebiliriz. Ayrıntılı olarak linke tıklayarak görmeniz mümkün. http://www.youtube.com/watch?v=Gcg5JJIPojY&feature=related

İyi çalışmalar.

Hazal ÇIPLAK